Інформація

Наказ про внесення змін до Положень про фітосанітарні лабораторії

Положення про ДУ "Запорізька обласна фітосанітарна лабораторія" (нова редакція)

Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік Коваленка Віталія Сергійовича, директора лабораторії державної установи "Запорізька обласна фітосанітарна лабораторія".

Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік Івахницької Марини Олександрівни, заступника директора лабораторії державної установи "Запорізька обласна фітосанітарна лабораторія".

Законодавство

Закон України "Про карантин рослин"

Закон України "Про захист рослин"

Закон України "Про пестициди і агрохімікати"

Закон України "Про запобігання корупції"

Постанова КМУ "Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин"

Наказ МАПУ №414 від23.08.2005 "Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів"