Відділ фітосанітарного аналізу

Основною своєю задачею фахівці відділу фітосанітарного аналізу вбачають у виконанні комплексу заходів, спрямованих на охорону території України від занесення карантинних організмів; у своєчасному виявленні карантинних та шкідливих організмів; у кваліфікованому визначенні карантинних та шкідливих організмів; у наданні фахових консультацій з питань карантину рослин.

Узагальнення і аналіз результатів проведених експертиз, систематизація та накопичення колекційного матеріалу, постійне вдосконалення своїх професійних навичок і поповнення фахових знань – ось той доробок, що дозволяє надавати методичну допомогу, вирішувати консультативні питання при проведенні лекцій, виступів і семінарів. Пропаганда знань з карантину рослин – невід’ємна складова роботи кожного фахівця.

Щорічно працівники відділу фітосанітарного аналізу проходять підвищення кваліфікації. Наразі фахівці виконують мікологічну(фото 1), ентомологічну (фото 2), бактеріологічну, фітогельмінтологічну, ботанічну експертизи.

Відділ фітосанітарного аналізу у повній мірі забезпечений необхідним аналітичним і оптичним обладнанням, робочі місця комп’ютеризовано. Очікувана технічна модернізація дозволила інтенсифікувати виробничий процес, пришвидшити обробку зразків, доправляємих на експертизу, підвищити надійність одержуваних результатів.

Узгоджуючи ходу з вимогами часу, прагнучи відповідності до Євростандартів вже зараз, відділ оснащено ПЛР – комплексом – сучасним високоточним аналітичним обладнанням.

У відділі фітосанітарного аналізу організоване своєчасне і якісне проведення експертиз вітчизняних і імпортних об'єктів регулювання, а також зразків, відібраних при обстеженні полів і зелених насаджень, складських приміщень і терміналів, розсадників і держсортодільниць Запорізької області.

Відділ фітосанітарних процедур

Основними завданнями відділу є:

 • виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території Запорізької області від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів;
 • визначення фітосанітарного стану об'єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України;
 • проведення огляду, відбору зразків, обстеження об'єктів регулювання, разом з державними фітосанітарними інспекторами;
 • проведення відбору зразків разом з державними фітосанітарними інспекторами від імпортних та вітчизняних об'єктів регулювання;
 • участь у проведенні аналізу ризику шкідливості та визначення карантинного значення виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
 • надання фахових консультацій з питань карантину та захисту рослин;
 • участь у розробці методики проведення огляду, обстеження об'єктів регулювання;
 • разом з фітосанітарними інспекторами здійснення обстежень місць збереження та переробки продукції рослинного походження щодо зараженості шкідливими організмами, надання рекомендацій з їх знезараження, а також із проведення профілактики та винищувальних заходів у сільгосппідприємствах, фермерський та інших господарствах незалежно від форм власності;
 • проведення відбору зразків для аналітичних досліджень сільськогосподарської продукції та матеріалів рослинного походження з метою визначення в них вмісту пестицидів, агрохімікатів, важких металів, мікотоксинів, нітрозамінів, гормонів, антибіотиків, гістаміну, фостоксину, разом з фітосанітарними інспекторами;
 • разом з фітосанітарними інспекторами проведення відбору зразків ґрунту, поверхневих вод, призначених для сільськогосподарських потреб, з метою визначення в них залишкових кількостей пестицидів;
 • разом з фітосанітарними інспекторами проведення відбору зразків для визначення якості вітчизняних і імпортних пестицидів та засобів захисту рослин в місцях їх зберігання та торгівлі, якості протруєного посівного матеріалу, приготованих робочих розчинів пестицидів та засобів захисту рослин під час їх застосування;
 • забезпечення проведення візуальних польових обстежень у місцях та населених пунктах, сільськогосподарських угіддях, багаторічних насадженнях, землях відчуження, пасовищах тощо на виявлення шкідливих організмів з відбором зразків;
 • проведення огляду, відбору зразків разом з державними фітосанітарними інспекторами, від імпортних та вітчизняних об'єктів регулювання, для проведення фітосанітарної експертизи.

Відділ аналітики пестицидів, агрохімікатів

Основними завданнями відділу є:

 • здійснення в межах своїх повноважень фітосанітарних заходів;
 • здійснення перевірки за додержанням підприємствами, установами, організаціями вимог законодавства щодо захисту лісів від шкідливих організмів, додержанням технологій та регламентів застосування засобів захисту рослин;
 • державний фітосанітарний контроль за:
  • дотриманням регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), відповідністю вимогам сертифікатів якості засобів захисту рослин, які ввозяться на територію України, вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;
  • дотриманням регламентів зберігання, транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин;
  • оптовою та роздрібною торгівлею засобами захисту рослин;
  • вмістом залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб, ґрунті на землях сільськогосподарського призначення, а також у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження;
  • проведенням профілактичних та винищувальних заходів щодо боротьби зі шкідниками у місцях зберігання запасів продукції рослинного походження;
  • дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення належної якості та безпеки засобів захисту рослин (пестицидів та агрохімікатів), у тому числі діючих речовин.
 • вивчення ринку пестицидів, проведення відповідної експертизи та ведення балансу потреби і надходження в область засобів захисту рослин за асортиментом і обсягами;
 • впровадження біологічних методів захисту рослин;
 • проведення аналітичних досліджень пестицидів на відповідність їх сертифікатів якості, а також регламентує їх застосування.